Welkom op de site van Stichting Amandi Thuis

Als sterven dichtbij komt en de zorg voor een geliefde in de laatste levensfase te zwaar wordt kan de hulp van vrijwilligers een uitkomst zijn!

Mijn eigen huis, mijn eigen bed, met allemaal lieve mensen om mij heen..... Wat zou u doen als u het bericht van de specialist krijgt dat ze niets meer voor u kunnen doen? Wat zou u nog willen? Steeds meer mensen willen hun laatste levensfase in hun eigen vertrouwde omgeving doorbrengen. Vaak willen familie of naasten (mantelzorg) de zorg voor de ernstig zieke op zich nemen, maar is dit praktisch onmogelijk of te zwaar. De goed opgeleide en professionele vrijwilligers van de Stichting Amandi Thuis kunnen daarbij helpen. Ze bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat overlijden en diens naasten. De vrijwilligers zijn er voor u, als het er echt om gaat.

 

 

 

Smiley face

…Dus als het zover is.
Laat mij dan thuis.
Dat jij niet op bezoek komt.
Maar d’r bént.
Gewoon zoals altijd.
Mijn eigen bed,
mijn eigen huis.
Vertrouwd, bekend

Uit ‘Laatste Wens’
van Paul van Vliet