Als sterven dichtbij komt en de mantelzorg voor een geliefde zwaar, dan kunnen onze vrijwilligers u thuis ondersteunen.

Mijn eigen huis, mijn eigen bed, met allemaal lieve mensen om mij heen..... Wat zou u willen als u het bericht krijgt dat u binnen enkele maanden komt te overlijden?

De meeste mensen willen hun laatste levensfase in de eigen vertrouwde omgeving doorbrengen. Vaak nemen familie of naasten de mantelzorg voor degene die gaat sterven als vanzelfsprekend op zich. De wens van de naaste om thuis te sterven wordt daarmee ingevuld. Soms is het geestelijk en lichamelijk zwaar om gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag, die zorg vol te houden. In dat geval kunt u een beroep doen op de deskundige en betrokken vrijwilligers van Amandi Thuis. Zij ondersteunen kosteloos mensen in Kaag en Braassem en bieden tijd en aandacht. Zij zijn er voor u en uw naasten.

Corona virus en Amandi Thuis

Coördinatoren en bestuur volgen de richtlijnen van het RIVM, de nieuwsberichten van de VPTZ en we hebben overleg met thuiszorgorganisaties. De veiligheid van onze vrijwilligers is onze grootste prioriteit.

Smiley face

…Dus als het zover is.
Laat mij dan thuis.
Dat jij niet op bezoek komt.
Maar d’r bént.
Gewoon zoals altijd.
Mijn eigen bed,
mijn eigen huis.
Vertrouwd, bekend

Uit ‘Laatste Wens’
van Paul van Vliet