Als sterven dichtbij komt en de mantelzorg voor een geliefde zwaar, dan kunnen onze vrijwilligers u thuis ondersteunen.

Mijn eigen huis, mijn eigen bed, met allemaal lieve mensen om mij heen..... Wat zou u willen als u het bericht krijgt dat u binnen enkele maanden komt te overlijden?

De meeste mensen willen hun laatste levensfase in de eigen vertrouwde omgeving doorbrengen. Vaak nemen familie of naasten de mantelzorg voor degene die gaat sterven als vanzelfsprekend op zich. De wens van de naaste om thuis te sterven wordt daarmee ingevuld. Soms is het geestelijk en lichamelijk zwaar om gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag, die zorg vol te houden. In dat geval kunt u een beroep doen op de deskundige en betrokken vrijwilligers van Amandi Thuis. Zij ondersteunen kosteloos mensen in Kaag en Braassem en bieden tijd en aandacht. Zij zijn er voor u en uw naasten.

Corona virus en Amandi Thuis

Coördinatoren en bestuur volgen de richtlijnen van het RIVM, de nieuwsberichten van de VPTZ en we hebben overleg met thuiszorgorganisaties. De veiligheid van onze vrijwilligers is onze grootste prioriteit.

Onderstaand de huidige richtlijnen in de omgang met vrijwilligers, cliënten en naasten.

Richtlijnen

We volgen de basisregels, die gelden voor iedereen:

    • Was vaak en goed uw handen
    • Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter blijft een veilige afstand
    • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen
    • Zorg voor voldoende frisse lucht

Het is in ieders belang goede hygiënemaatregelen te nemen. De vrijwilligers zijn in het bezit van beschermende maatregelen voor handhygiëne en mondkapjes. Indien nodig zullen zij ook gebruik maken van de beschermende maatregelen, in navolging van die van de thuiszorgorganisatie.

Zorg goed voor elkaar, maar het is wel belangrijk dat we ons aan de richtlijnen houden.

Smiley face

…Dus als het zover is.
Laat mij dan thuis.
Dat jij niet op bezoek komt.
Maar d’r bént.
Gewoon zoals altijd.
Mijn eigen bed,
mijn eigen huis.
Vertrouwd, bekend

Uit ‘Laatste Wens’
van Paul van Vliet