Als sterven dichtbij komt en de mantelzorg voor een geliefde zwaar, dan kunnen onze vrijwilligers u thuis ondersteunen.

Mijn eigen huis, mijn eigen bed, met allemaal lieve mensen om mij heen..... Wat zou u willen als u het bericht krijgt dat u binnen enkele maanden komt te overlijden?

De meeste mensen willen hun laatste levensfase in de eigen vertrouwde omgeving doorbrengen. Vaak nemen familie of naasten de mantelzorg voor degene die gaat sterven als vanzelfsprekend op zich. De wens van de naaste om thuis te sterven wordt daarmee ingevuld. Soms is het geestelijk en lichamelijk zwaar om gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag, die zorg vol te houden. In dat geval kunt u een beroep doen op de deskundige en betrokken vrijwilligers van Amandi Thuis. Zij ondersteunen kosteloos mensen in Kaag en Braassem en bieden tijd en aandacht. Zij zijn er voor u en uw naasten.

Corona virus en Amandi Thuis

Ook wij als Amandi Thuis worden geconfronteerd met de maatregelen die de overheid heeft bepaald. Dit houdt op dit moment in dat:

Coördinatoren en bestuur nauw contact houden over de keuzes waar we voor staan. Daarbij volgen we de richtlijnen van het RIVM, de nieuwsberichten van de VPTZ en hebben we overleg met thuiszorgorganisaties. Onderstaand de huidige uitgangspunten in de omgang met vrijwilligers, cliënten en naasten.

Hoe gaan we om met nieuwe en lopende inzetten?

We willen niet zonder meer cliënten weigeren, we kiezen ervoor om het gesprek open te houden. Dat geldt voor zowel de familie als de verwijzers. We zullen kritisch zijn op de noodzaak van het inzetten van vrijwilligers en samen met de aanvrager kijken naar alternatieven.

Bij lopende inzetten stellen we de vraag of de familie de inzet van vrijwilligers nog op prijs stelt. En de vrijwilligers hebben we gevraagd of ze nog ingezet willen worden.

De veiligheid van onze vrijwilligers is onze grootste prioriteit.

Maatregelen:

Het is in ieders belang goede hygiënemaatregelen te nemen. De vrijwilligers zijn in het bezit van beschermende maatregelen voor handhygiëne. Indien nodig zullen zij ook gebruik maken van de beschermende maatregelen indien de thuiszorg dat beslist heeft ( mondkapjes, schorten, veiligheidsbril). Thuiszorg moet hier dan voor zorgen.

Alle vrijwilligers hebben het advies gekregen : blijf als je zelf verkoudheidsverschijnselen (loopneus, verstopte neus, hoesten, niezen, keelpijn)vertoont of als je koorts hebt thuis.

Contacten met mantelzorgers van onze inzetten zijn indien mogelijk telefonisch.

Zorg goed voor elkaar, maar het is wel belangrijk dat we ons aan de richtlijnen houden.

Smiley face

…Dus als het zover is.
Laat mij dan thuis.
Dat jij niet op bezoek komt.
Maar d’r bént.
Gewoon zoals altijd.
Mijn eigen bed,
mijn eigen huis.
Vertrouwd, bekend

Uit ‘Laatste Wens’
van Paul van Vliet