juli 2015

Terminale zorgvrijwilligers samen verder als Amandi Thuis.

Kaag en Braassem- Hospicegroep Jacobswoude  (werkgebied voormalig Jacobswoude) en VPTZ Kaag en Braassem (werkgebied  voormalig Alkemade)  zullen per 1 juli 2015 samen verder gaan onder de nieuwe naam : Stichting Amandi Thuis, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.

Het  afgelopen halfjaar is naar het samengaan toegewerkt. Er is een nieuw bestuur gevormd.

We hebben weliswaar een nieuwe naam, maar aan de missie waar wij voor staan is niets veranderd. De geschoolde vrijwilligers van Amandi Thuis bieden in de terminale fase tijd, aandacht en ondersteuning.

Steeds meer mensen willen thuis blijven als ze weten dat ze gaan sterven. Vaak nemen familie of naasten de zorg voor de ernstig zieke dan als vanzelfsprekend op zich. Maar soms is het  geestelijk en lichamelijk te zwaar om deze ondersteuning vol te houden.  In zo’n  situatie kan de hulp van vrijwilligers een uitkomst zijn.

In heel  Kaag en Braassem bieden de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg desgewenst ondersteuning aan ernstig zieke mensen thuis in de laatste levensfase.  De thuiszorg, de huisarts of de familie zelf kan de terminale zorg inschakelen.

Amandi betekent liefdevol en is ook de naam van het Hospice in oprichting, met wie wij in de toekomst nauw zullen samenwerken.

Het bereikbare nummer voor hulpvragen en informatie is 06 22297924, u wordt dan te woord gestaan door onze coördinator. Ons e-mailadres wordt info@amandi-thuis.nl en aan onze nieuwe folder en website  www.amandi-thuis.nl  wordt gewerkt.

Dag vd gezonde leeftsijl.24 juni.3 (2)