september 2015
Kaag en Braassem- Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) kan worden ingezet bij een ernstig zieke, die thuis wil blijven om te sterven. De mantelzorg neemt in dergelijke verdrietige situaties meestal de hulp als vanzelf op zich, maar soms is die zorg erg zwaar. Dan kan de VPTZ desgewenst ingezet worden om de last te helpen verlichten. Vóór 1 juli bood de Hospicegroep Jacobswoude in voormalig Jacobswoude die ondersteuning thuis en de VPTZ Kaag en Braassem deed dat in voormalig Alkemade.
Per 1 juli 2015 gingen beide stichtingen samen ver der, onder de nieuwe naam Amandi Thuis, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. ‘Amandi ‘ is de Latijnse term voor liefdevol. Liefdevolle ondersteuning is wat de vrijwilligers van Amandi Thuis in Kaag en Braassem willen bieden. De inzet is kosteloos en wordt door geschoolde vrijwilligers gedaan.
Om het samengaan te vieren was zaterdag 26 september een startfeestje , waarbij de vrijwilligers, coördinatoren en bestuur van voormalig Alkemade met een versierde pont van Oude Wetering over staken naar Rijnsaterwoude. Daar werden ze opgevangen door hun collega’s van de voormalige Hospicegroep Jacobswoude. Te voet ging het gezelschap naar de loods van Co van de Weteringh. Daar werd de fusie gevierd: voorzitter Coby de Koning, coördinator Esther Wongsodikromo en wethouder Floris Schoonderwoerd deden het woord en de nieuwe website en huisstijl werd gepresenteerd. Daarna werd met alle genodigden getoast op Amandi Thuis: Dat maar veel mensen, die de liefdevolle inzet nodig hebben, Amandi Thuis weten te vinden!

De dag werd op een bijzondere wijze afgesloten doordat alle aanwezigen een mooie potchrysant mee naar huis kregen. Deze attentie werd beschikbaar gesteld door een ondernemer die anoniem wilde blijven.

Voor informatie kunt u bellen 06-22297924. Of zie www.amandi-thuis.nl.

oversteek pontjeSAM_2648