februari 2017
voorzittersoverdrachtOp de bestuursvergadering van Amandi Thuis op 10 januari gaf Coby de Koning de voorzittershamer door aan Paul van Emmerik. Coby de Koning zette zich vele jaren in voor vrijwillige terminale zorg. Eerst coördineerde ze de vrijwilligersinzet onder burenhulp Alkemade. In 2010 werd het belangrijk dat de terminale thuishulp professioneler werd en werd de Stichting VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) Kaag en Braassem opgericht. De Koning werd voorzitter. Samen met het overige bestuur en twee vrijwillige coordinatoren groeide de stichting uit tot een volwaardige VPTZ organisatie. Met een flink aantal vrijwilligers.

 

 

De ou20170110_210434_resizedd-voorzitter kijkt tevreden op die tijd terug. Ook op de goede samenwerking en het latere samengaan met Hospicegroep Jacobswoude: ‘We bleken elkaar goed aan te vullen en in 2015 werden we één groep: Amandi Thuis’. Aan vrijwillige terminale zorg thuis is, ook landelijk, een groeiende behoefte. Door toenemende professionaliseringseisen en lokale ontwikkelingen voelde Coby de Koning dat er een nieuwe stijl voorzitter moest komen en zij is blij dat Paul van Emmerik die functie nu gaat oppakken.

Paul van Emmerik is opleidingscoördinator bij de politie. Vrijwilligerswerk is hem niet vreemd: Tot augustus 2016 zat hij bijvoorbeeld in de gemeenteraad van onze gemeente. Hij was manager van het jaarlijkse Holland Triatlon in Almere, was bestuursvoorzitter bij RVC De Tweesprong, is secretaris van de motorclub.

Van Emmerik: ’Toen ik gevraagd werd om bij Amandi Thuis voorzitter te worden heb ik eerst goed nagedacht. Terminale zorg thuis is iets heel anders als de bestuurszaken die ik eerder deed. Bovendien had ik mezelf na mijn vertrek uit de gemeenteraad een sabattical jaar voorgenomen. Maar in de gesprekken die ik met de bestuursleden van Amandi Thuis had klikte het. En met een goed gevoel ben ik er in gestapt. Ik zie het als mijn taak om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers met plezier en met een veilig gevoel hun mooie werk kunnen doen. Het bestuur van Amandi Thuis zal als ‘hitteschild’ fungeren zodat de vrijwilliger die thuis aan het bed van de zieke zit geen last heeft van de turbulentie rondom nieuwe ontwikkelingen’.