april 2017
Onlangs organiseerden Amandi Thuis en Vrijwilligers Vervangende Mantelzorg twee keer de workshop ‘Het beschadigde brein’. De workshop werd verzorgd door Karin Schokker. Amandi-Thuis vrijwilliger Joost Soetens (js) maakte een verslag.

De workshop laat de deelnemers ervaren wat mensen met dementie ervaren. Daarnaast geeft Karin Schokker informatie over de werking van de hersenen. En  ze geeft tips  over hoe om te gaan met deze mensen. Wat je  wel en wat je beslist niet moet doen.

In het eindstadium van dementie is het gewicht van de hersenen teruggelopen van 1.500 naar 300 gram! Deze krimp vindt voornamelijk in de neocortex plaats. Dat is het gedeelte van het brein waarin het denken en bewustzijn vorm krijgt.

Bron voor deze kennis is dr. Anneke van der Plaats. Zij werkte vóór haar pensionering als verpleeghuisarts en sociaal geriater. Een bijzonder mens! Na haar pensionering ging zij ‘hersenkunde’ studeren om mensen met dementie beter te kunnen helpen. Zo werd haar praktijkervaring van een theoretische onderbouw voorzien.

Op www.alzheimermuziekgeluk.nl staat veel informatie over hoe om te gaan met mensen met dementie. Hier is ook meer aandacht voor Anneke van der Plaats. Zie ook: www.alzheimermuziekgeluk.nl/dr-anneke-plaats/ (js)
Lees verder het verslag van Joost  Soetens:
Het beschadigde brein mei 2017