februari 2018
Jacinta van Harteveld was een van de oprichters en jarenlang coördinator van Hospice Issoria in Leiden. Inmiddels is ze trainer en rouw- en verliesbegeleider. Samen met twee andere auteurs deed ze onderzoek naar Machteloosheid. Ze interviewde vrijwilligers die in het Hospice werkten en ook Thuisvrijwilligers. Ze schreef er een boekje over: ‘Holimozus, nee!’ .

Een aantal vrijwilligers van Amandi Thuis en vrijwilligers van de Vervangende mantelzorg De Spil en De Driemaster woonden een workshop bij over het onderwerp machteloosheid, die Jacinta kwam leiden.

Volgens Jacinta zijn er in situaties in je leven regelmatig momenten dat je gevoelens van machteloosheid hebt. En ook zeker als je bent ingezet in de thuissituatie als vervangende mantelzorger en bij terminale situaties. Die gevoelens gaan gepaard met een reactie van bijvoorbeeld boosheid of gevoel van falen. De vraag is of dat terecht is, want: is machteloosheid niet iets wat er gewoon bij hoort?

Na een kennismakingsrondje zochten alle vrijwilligers een kaart uit waarop voor hen de machteloosheid werd uitgedrukt. In tweetallen werd erover gepraat en het blijkt voor iedereen weer anders te zijn: een golf die je overspoelt, je voelt je heel klein, een speelbal, een muis tegen een olifant.

Jacinta vertelt: iedereen gaat met zijn eigen rugzakje naar een situatie toe. Je neemt jezelf mee, je ervaringen uit je kindertijd, je eigen verlies, en ook onbewust je oordeel en vooroordeel.
Vrijwilligers noemen een boodschap uit hun jeugd op: gewoon hard werken en doorgaan, doe je best, jij mag leren en ik mocht dat nooit, jij moet de wijste zijn, jij moet altijd lachen, jij moet je mond houden, want je bent niets waard.

Als je naar een cliënt gaat, neem je al je goede bedoelingen en je eigen kwaliteiten mee: zorgzaamheid, vaardigheden, vrolijkheid, weetjes en tips, je rust.

Soms heb je dan ineens een situatie waarin je je heel machteloos voelt. Soms wordt je daar boos over, je wordt verdrietig, je verstart, je geeft het op of je lacht het weg of je gaat innerlijk op slot.

Maar als je bedenkt: waar komt dit gevoel nu vandaan? Wat is de ‘trigger’, de aanleiding? Is er iets uit je verleden, waardoor je in deze situatie zo ‘geraakt’ wordt? Je weet je rol niet, je wilt meer doen dan je mag, je vindt het onrechtvaardig.
Vind je dat je tekort schiet door gebrek aan kennis of vaardigheden? Of kan je je niet verenigen met de gang van zaken? Strookt het niet met jouw manier van doen?

Kijk eens in je rugzak of er mogelijk iets in zit wat jij moet loslaten of waarin je nog iets te leren hebt. Bijvoorbeeld dat sommige families niet harmonieus met elkaar omgaan, dat je pijn uit het verleden niet ongedaan kunt maken.

Uit de reacties na afloop bleek, dat het een leerzame, mooie avond was: ‘Ik heb iets over mezelf geleerd, het gaf nieuwe inzichten, groeimogelijkheden. Belangrijk is te beseffen dat machteloosheid mag! Het zegt iets over eenzaamheid en verbinding zoeken. Je bent niet de enige op de wereld die het ervaart. En onthoud vooral de mooie dingen’.

Jacinta, bedankt!