Cliënten herdacht tijdens eindejaarsbijeenkomst

december 2018

Dinsdag de 18e sloten we het jaar af met een speciale bijeenkomst met alle vrijwilligers en het bestuur. Voorzitter Paul van Emmerik en coördinator Mieke van der Meer blikten terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin we zijn gegroeid als organisatie en in het aantal cliënten dat we hebben bijgestaan.
Voor alle cliënten was er een kaarsje en een mooie herinnering of gedicht. Als waardering voor ieders intensieve inzet ontvingen alle vrijwilligers een tasje met Amandi-bollen, geschonken door Agro Fleur.