Nieuwe vrijwilligers opgeleid

In het najaar spraken de coördinatoren met vele potentiële vrijwilligers. Zij toonden hun interesse op de braderieën of bij één van de twee informatiebijeenkomsten over ons vrijwilligerswerk. Na de introductiecursus en training van praktische vaardigheden zijn acht van hen aspirant vrijwilliger geworden. Ze zullen de komende tijd worden ingewerkt.