Nationale dag Aandacht voor sterven

mei 2019

Op vrijdag 24 mei is de Nationale dag Aandacht voor Sterven, georganiseerd door het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Deze dag nodigt uit om extra stil te staan bij het proces van sterven en bijvoorbeeld de rol die een naaste als mantelzorger daarin heeft.
Jaarlijks sterven er in de provincie Zuid-Holland ruim 18.000 mensen als gevolg van een chronische ziekte of ouderdom; 36% daarvan sterft thuis. De verzorging door naasten – met ondersteuning door professionele zorg – maakt thuis sterven mogelijk. Bij 14% van de mensen die thuis sterven zijn er vrijwilligers palliatieve terminale zorg (VPTZ) betrokken, om tijd, aandacht en ondersteuning te bieden. Zo heeft een naaste ook tijd voor werk, hobby of gelegenheid om bij te slapen. Naasten die de mantelzorg op zich nemen, zijn zich veelal niet bewust hoe zwaar dat kan zijn.

Steun voor henzelf kan op zijn plaats zijn, bijvoorbeeld in de vorm van praktische hulp door opgeleide en betrokken vrijwilligers. Nederland telt ruim 11.000 opgeleide vrijwilligers; in Kaag en Braassem zijn dat er nu 35.
Misschien kent u iemand in uw omgeving die mantelzorger is van iemand die binnenkort komt te overlijden. De 24e mei biedt aanleiding om aandacht aan hem of haar te geven door even te bellen of het sturen van een kaartje of bloemetje.
Voor degenen die gaan overlijden en hun mantelzorgers heeft Amandi Thuis (VPTZ in Kaag en Braassem) een brochure uitgebracht over de fysieke en mentale veranderingen die iemand in de laatste levensfase kan doormaken met daarin adviezen en praktische tips. De gratis brochure of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u aanvragen via coordinatoren@amandi-thuis.nl of bel 06-22 29 79 24.