Een moment stil staan

Amandi Thuis stond deze week een moment stil bij de overleden cliënten die zij hebben bijgestaan in het afgelopen jaar. De wens van de ernstig zieke om thuis te sterven kon mede door de inzet van vrijwilligers in vervulling gaan.
Tijdens de lichtjesavond stak iedere vrijwilliger een kaarsje aan, begeleid met een gedicht of herinnering. Hieronder een van de gedichten.

“Er zijn momenten waarop je even stil wilt staan,
Momenten om na te denken wat het afgelopen jaar met je heeft gedaan.
Een gedicht, vers of lied, een moment van liefde en dankbaarheid,
Die wij als vrijwilligers hebben kunnen geven in de afgelopen tijd.
Voor allen een lichtje met liefde omgeven:
ten teken dat ze in onze gedachten voortleven.”