Nieuwe vrijwillige coördinator

Mirjam Vesseur is per 1 januari jongstleden aangesteld als vrijwillige coördinator. Daarmee volgt ze Lonneke op die in het najaar de overstap maakte naar het Amandi Huis. Nog net geen jaar actief als vrijwilliger, maar met een brede kennis van en interesse voor de zorg, reageerde Mirjam positief op onze uitnodiging om de functie te overwegen. De verkenningstermijn van drie maanden werd wederzijds als positief ervaren. Met het ondertekenen van de overeenkomst is de aanstelling bekrachtigd en is het team van coördinatoren weer op volle sterkte.