30 Jaar Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg in Kaag en Braassem

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan is de levensloop van de palliatieve terminale zorg in Kaag en Braassem in woord en beeld samengevat. Het handzame boekje stellen we gratis ter beschikking aan alle vrijwilligers, coördinatoren, verwijzers en relaties die aan dit mooie werk verbonden zijn of waren. 9 oktober jongstleden overhandigde Wim Sleeuw het eerste exemplaar aan Riet Hekkenberg, initiatiefneemster en vrijwilliger.

Wie het gratis boekje “Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg in Kaag en Braassem 1990-2020” wil ontvangen, of meer informatie wenst, kan een bericht sturen per mail of telefonisch contact opnemen.  

Mail: coordinatoren@amandi-thuis.nl
Telefoon: 06 -22 29 79 24