Burgemeester bezoekt Amandi

Vrijdag 11 februari ontvingen bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers van Amandi Thuis en AmandiHuis de burgemeester Astrid Heijstee in het AmandiHuis. Doel was om Astrid kennis te laten maken met Amandi als het centrum voor palliatieve terminale zorg in onze Gemeente. Er ontstond een levendige uitwisseling over het ontstaan van beide stichtingen, de inrichting van de terminale- en tijdelijke zorg en de activiteiten en ervaringen van de vrijwilligers.

Ook de uitdagingen kwamen ter sprake, zoals de financiering van de tijdelijke zorg, de bezoekbeperkingen vanwege Corona en het gegeven dat mensen veelal niet willen of kunnen nadenken over de laatste levensfase, waardoor naasten onwetend zijn over de gewenste handelswijze. Dat Amandi ook vrijwilligers inzet als een dierbare thuis wil overlijden is vaak niet bekend en daardoor hebben naasten het soms onnodig zwaar. De verwijsfunctie van huisartsen en thuiszorgmedewerkers is daarbij essentieel. Astrid dacht op alle niveaus mee en we concludeerden dat oplossingen liggen in dialoog en informatie uitwisseling. We kijken terug op een inspirerend bezoek.