De zorg in het Amandihuis

Amandi is een uniek hospice in oprichting in de gemeente Kaag en Braassem.
* Het Amandihuis wil straks een liefdevolle plek zijn, ‘midden in de gemeente’, waar terminaal zieke mensen, indien dat thuis niet mogelijk is, op een waardige manier kunnen sterven. Een huis met een geborgen en liefdevolle sfeer, waar de kwaliteit van het leven bij het sterven voorop staat.
* Tevens verwelkomt men in de toekomst gasten, die niet gaan overlijden, maar ten gevolge van een trauma of een plots opgetreden ziekte hun zelfstandigheid tijdelijk kwijt zijn. Zij ontvangen dezelfde zorg. Bij hen is deze zorg bedoeld als overbrugging tussen een ziekenhuisopname en de terugkeer naar huis. Ook kunnen mantelzorgers tijdelijk ontlast worden door opname van hun langdurig zieke partner (respijtzorg).

De combinatie van zorg en de duurzaamheid van het gebouw maakt Amandi uniek!  En omdat het meer is dan een hospice, wordt de naam ‘Amandihuis‘.

     
Artist impression door MOVE urban architecture

Realisering nabij
De bouw van het Amandihuis in Nieuwe Wetering gaat komende zomer van start.  Medio 2020 hoopt men het huis te openen op het terrein van de oude basisschool, Noordveenweg 12.
Klik hier om de website van het Amandihuis te bezoeken.