ANBI

Stichting Amandi Thuis heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden over uw schenking of erflating aan Amandi Thuis. Hiervoor is namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Op deze wijze komt uw schenking of erflating volledig ten goede aan Amandi Thuis.

Meer informatie

Voor meer informatie zie deze webpagina van de belastingdienst.