Donatie van Amandi Thuis aan hospice, bouw weer stapje dichterbij

Donatie van Amandi Thuis aan hospice, bouw weer stapje dichterbij

Donatie van Amandi Thuis aan hospice, bouw weer stapje dichterbij

december 2018

De realisatie van het Hospice Amandi in Nieuwe Wetering is weer een stapje dichterbij gekomen nu Amandi Thuis heeft besloten om haar reservering huisvesting van ruim €57.000 toe te zeggen aan de initiatiefnemers van het huis. In het huis komen vier bedden voor terminale mensen dan wel mensen die tijdelijke zorg nodig hebben, bijvoorbeeld als ze na een ziekenhuisopname niet direct naar huis kunnen. Omdat het meer wordt dan een hospice zal de naam van dit Hospice  ‘Amandihuis’ worden.

De Stichting Amandi Thuis heeft al een lange historie van hulp aan mensen die thuis gaan sterven: al meer dan 30 jaar staan vrijwilligers deze mensen en hun naasten bij met praktische hulp of door er gewoon ‘te zijn’. Deze historie is begonnen in de oude gemeente Jacobswoude. In de afgelopen jaren is er gespaard om naast de hulp thuis ook een huisvesting of een kleinschalig hospice in Kaag en Braassem te realiseren. Inmiddels is dat bedrag aanzienlijk geworden. Naar de toekomst werken de Stichting Amandi Thuis en de Stichting Hospice Amandi ook naar een vergaande samenwerking of zelfs een fusie. Het is dan ook erg mooi dat dit “werken naar” vorm heeft gekregen in het financieel steunen van de oprichting van het Hospice, aldus voorzitter Paul van Emmerik van Amandi Thuis. Verwacht wordt dat er op korte termijn meer bekend wordt over de bouw van het ‘Amandihuis’.

Cliënten herdacht tijdens eindejaarsbijeenkomst

Cliënten herdacht tijdens eindejaarsbijeenkomst

Cliënten herdacht tijdens eindejaarsbijeenkomst

december 2018

Dinsdag de 18e sloten we het jaar af met een speciale bijeenkomst met alle vrijwilligers en het bestuur. Voorzitter Paul van Emmerik en coördinator Mieke van der Meer blikten terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin we zijn gegroeid als organisatie en in het aantal cliënten dat we hebben bijgestaan.
Voor alle cliënten was er een kaarsje en een mooie herinnering of gedicht. Als waardering voor ieders intensieve inzet ontvingen alle vrijwilligers een tasje met Amandi-bollen, geschonken door Agro Fleur.

Feestdagen voor mensen met rouw

Feestdagen voor mensen met rouw

Feestdagen voor mensen met rouw

december 2018

Amandi Thuis stond deze week stil bij alle overleden cliënten en hun naasten. De komende weken zal het gemis van een dierbare nog pijnlijker zijn. Manu Keirse schrijft hierover in zijn boek Vingerafdruk van verdriet, we delen graag enkele van zijn tips.

Feestdagen zijn voor rouwenden vaak treurdagen, namelijk dagen van intens gemis en van groot verdriet.Het zijn dagen om in familiekring door te brengen, dagen waarop de afleiding van het werk, de school of andere activiteiten buitenshuis wegvalt. Men verwacht dat iedereen op dergelijke familiedagen nieuwe verbondenheid voelt. Dit is een irrealistische verwachting en soms wordt het gemis van een dierbare juist meer geaccentueerd dan op andere momenten.

Hoewel we de pijn niet kunnen vermijden, is het wel mogelijk een aantal zaken te ondernemen om de feestdagen beter door te komen. Maak samen een plan voor de feestdagen, rekening houdend met de mindere energie waarover een rouwende beschikt. Houd er rekening mee wat men wel of niet aankan.

Er kunnen afspraken worden gemaakt met familie en vrienden bijvoorbeeld over de wens om al dan niet samen met elkaar te praten over de overledene.

Dingen op een andere manier doen dan gewoonlijk, kan ze soms minder pijnlijk maken. Belangrijk kan ook zijn om iets symbolisch te doen. Bijvoorbeeld een speciale kaars branden als nagedachtenis, herinneringen ophalen en het verdriet samen delen. Of er kan iedereen gevraagd worden om iets op een kaartje te schrijven dat doet denken aan de overledene en bijvoorbeeld deze kaartjes aan de Kerstboom hangen.

In essentie gaat het verdriet om liefde die verloren is gegaan. Het uiten van verdriet – op welke manier dan ook – draagt bij aan saamhorigheid. Als tijdens de feestdagen dit gevoel van saamhorigheid wordt ervaren, dan leeft toch iets voort van de liefde die aan het verdriet ten grondslag ligt.

Workshop rouw en verlies bij WIJdezorg

Workshop rouw en verlies bij WIJdezorg

Workshop rouw en verlies bij WIJdezorg

November 2018

Op uitnodiging van Jacinta van Harteveld verzorgden wij een deel van de workshop rouw en verlies die zij gaf aan verzorgenden van Wijdezorg, locatie Jacobus en Woudsoord. Er was veel aandacht voor bewustwording van wat rouw en verlies met je als verzorgende doet in je dagelijkse werk; wat je aan levenservaring meeneemt. Amandi Thuis was voor een aantal geen onbekende, maar de  presentatie leverde een hernieuwde kennismaking van onze dienstverlening op.

 

 

Elke cultuur rouwt anders en we vieren vaker het leven van de overledene

Elke cultuur rouwt anders en we vieren vaker het leven van de overledene

Elke cultuur rouwt anders en we vieren vaker het leven van de overledene

De betekenis van het overlijden en de wijze waarop mensen rouwen verschilt per cultuur. En ook binnen het hindoeïsme, boeddhisme, jodendom of bij de chinezen zijn er grote verschillen. En wij Nederlanders vieren (ook) steeds vaker het leven van de overledene. Helemaal in diens stijl wordt de uitvaart geregeld en nabestaanden vervullen daarin dan steeds meer een rol. En om die nabestaanden te ontzorgen wordt ons aangeraden bij leven al na te denken over het eigen afscheid en de wensen op papier te zetten. Dat was de strekking van een lezing bij Monuta Leiderdorp en van de rondleiding in het crematorium in Zoetermeer verzorgd door Monuta. De excursie was een initiatief van VPTZ Leiden voor VPTZ-collega’s in de regio Leiden in het kader van de Dag van de Palliatieve Zorg. We waren met wel 50 mensen op pad. Monuta Helpt maakte de excursie mogelijk met een bijdrage van € 1500.

Uitvaartrituelen in andere culturen

Levenseindeverhalen – verhalen van betekenis

Levenseindeverhalen – verhalen van betekenis

augustus 2018
Hoe kan je van betekenis zijn voor mensen in de laatste levensfase? Welke ervaringen zijn er? Zijn er situaties waar van te leren valt?
Onlangs werd de website levenseindeverhalen.nl gelanceerd. De verhalen maken zichtbaar wat als van betekenis wordt ervaren door de patiënt, naasten en vrijwilligers. Maar ook waar dingen schuren of verkeerd begrepen worden. De verhalen kunnen een bron van inspiratie zijn voor iedereen die van betekenis wil zijn in de laatste fase van iemand zijn leven.
Dit is een bericht van VPTZ Nederland.

 

Informatiebijeenkomsten

Informatiebijeenkomsten

Op dinsdag 31 juli vond de eerste informatiebijeenkomst plaats voor aspirant vrijwilligers. Er waren 9 belangstellenden, die zeer geboeid waren door de uitleg over het vrijwilligerswerk bij Hospice Amandi en Amandi Thuis.
Op maandag 3 september is er opnieuw een informatiebijeenkomst van 19.30 – 20.30 uur in café Keijzer, Dorpsstraat 30, Leimuiden.

Veenerick steunt Amandi

Veenerick steunt Amandi

juli 2018
Uit handen van Mieke van der Meer, coördinator van Amandi Thuis, ontving Marja van de Haak een mooie ingelijste pentekening van Oude Wetering. De ingelijste tekening is geschonken door Veenerick en is gemaakt door Madelène van der Geest uit Oud Ade. Deze tekening – en die van vele andere dorpen in de gemeente – is als ansichtkaart te koop bij Veenerick.

Marja nam tijdens de braderie in Oude Wetering deel aan de verloting van de tekening. De opbrengst is voor Amandi: vrijwilligers die zowel aan huis als in het toekomstige hospice zorg verlenen aan terminale cliënten. Marja kent de zorg van Amandi: haar man is drie jaar geleden overleden en ze werd in die moeilijke tijd bijgestaan door vrijwilligers van Amandi Thuis. Ze steunt de organisatie graag, de vrijwilligers hebben in die fase veel voor haar gedaan.

Amandi is nog op zoek naar nieuwe zorgvrijwilligers, die na een gerichte opleiding bij ernstig zieken thuis of in het hospice “er zijn” en lichte zorgtaken verrichten. Daarom organiseert zij twee informatiebijeenkomsten: dinsdag 31 juli om 10 uur in het Hof van Alkemade in Roelofarendsveen en maandag 3 september om 19.30 uur in Café Keijzer, Dorpsstraat 30 in Leimuiden. Aanmelden is gewenst via info@amandi-thuis.nl.

Mieke van der Meer, 06-22297924
www.amandi-thuis.nl        www.hospiceamandi.nl

Workshop rolstoel rijden

Workshop rolstoel rijden

Auke Biemond van Fysiotherapie Alkemade heeft een workshop ‘Rolstoel rijden’ aangeboden aan de vrijwilligers van Amandi Thuis. Mensen die in de laatste levensfase verkeren, willen soms graag nog even naar buiten. En dan is het fijn om een ervaren vrijwilliger aan het ‘stuur’ te krijgen. Na uitleg over verplaatsen en zitten werden we zelf aan het werk gezet. Tijdens het rijden met een collega in de stoel werd duidelijk dat het verdelen van je aandacht – praten en sturen – opperste concentratie vergt. Een uitstekende training.

 

 

.