Wordt donateurIk machtig Stichting Amandi Thuis tot wederopzeggingIk machtig Stichting Amandi Thuis om mijn bijdrage van € 0,10 per dag tot wederopzegging te incasseren. Jaarlijks wordt hiervoor een bedrag van € 36,50 van mijn rekeningnummer over.Ik machtig Stichting Amandi Thuis eenmalig een bedrag van mijn rekening te incasseren.
Ik maak aan Stichting Amandi Thuis, rekeningnummer NL86RABO0142127272 een bedrag over.