Doneren

Onze hulp is kosteloos. Het werk van de stichting Amandi Thuis wordt mogelijk gemaakt door giften, schenkingen, legaten en subsidies. U kunt ons vrijwilligerswerk steunen door u op te geven als donateur van de stichting Amandi Thuis. Dat kunt u doen via de telefoon of per email. U ontvangt dan jaarlijks, omstreeks de maand september, een email of brief. U kunt ook uw gift overmaken op één van de hieronder aangegeven bankrekeningnummers. Met uw giften, schenkingen en legaten kunnen wij ons werk in de terminale zorg blijven voortzetten. Uw steun wordt zeer op prijs gesteld.

Onze Stichting heeft geen winstoogmerk en de ontvangen gelden en het vermogen worden uitsluitend aangewend voor het Algemeen Belang.
Wij zijn door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw bijdrage is daardoor fiscaal aftrekbaar.

Onze bankrekeningnummers zijn NL14INGB0006097964 of NL86RABO0142127272 t.n.v. Amandi Thuis Het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) ofwel het fiscaalnummer is: 98.66.620 Ons KvK nummer 41168118

Smiley face

Wandelaar, jouw voetstappen
zijn de weg, niets meer.
Wandelaar er is geen weg,
de weg maak je al lopende.
Al lopende maak je de weg,
en als je omkijkt, zie je het spoor,
dat je nooit meer zult bewandelen.
Wandelaar, er is geen weg,
alleen de rimpelingen van de zee.

Antonio Machado