Informatiebijeenkomsten

Op dinsdag 31 juli vond de eerste informatiebijeenkomst plaats voor aspirant vrijwilligers. Er waren 9 belangstellenden, die zeer geboeid waren door de uitleg over het vrijwilligerswerk bij Hospice Amandi en Amandi Thuis.
Op maandag 3 september is er opnieuw een informatiebijeenkomst van 19.30 – 20.30 uur in café Keijzer, Dorpsstraat 30, Leimuiden.

Veenerick steunt Amandi

juli 2018
Uit handen van Mieke van der Meer, coördinator van Amandi Thuis, ontving Marja van de Haak een mooie ingelijste pentekening van Oude Wetering. De ingelijste tekening is geschonken door Veenerick en is gemaakt door Madelène van der Geest uit Oud Ade. Deze tekening – en die van vele andere dorpen in de gemeente – is als ansichtkaart te koop bij Veenerick.

Marja nam tijdens de braderie in Oude Wetering deel aan de verloting van de tekening. De opbrengst is voor Amandi: vrijwilligers die zowel aan huis als in het toekomstige hospice zorg verlenen aan terminale cliënten. Marja kent de zorg van Amandi: haar man is drie jaar geleden overleden en ze werd in die moeilijke tijd bijgestaan door vrijwilligers van Amandi Thuis. Ze steunt de organisatie graag, de vrijwilligers hebben in die fase veel voor haar gedaan.

Amandi is nog op zoek naar nieuwe zorgvrijwilligers, die na een gerichte opleiding bij ernstig zieken thuis of in het hospice “er zijn” en lichte zorgtaken verrichten. Daarom organiseert zij twee informatiebijeenkomsten: dinsdag 31 juli om 10 uur in het Hof van Alkemade in Roelofarendsveen en maandag 3 september om 19.30 uur in Café Keijzer, Dorpsstraat 30 in Leimuiden. Aanmelden is gewenst via info@amandi-thuis.nl.

Mieke van der Meer, 06-22297924
www.amandi-thuis.nl        www.hospiceamandi.nl

Workshop rolstoel rijden

Auke Biemond van Fysiotherapie Alkemade heeft een workshop ‘Rolstoel rijden’ aangeboden aan de vrijwilligers van Amandi Thuis. Mensen die in de laatste levensfase verkeren, willen soms graag nog even naar buiten. En dan is het fijn om een ervaren vrijwilliger aan het ‘stuur’ te krijgen. Na uitleg over verplaatsen en zitten werden we zelf aan het werk gezet. Tijdens het rijden met een collega in de stoel werd duidelijk dat het verdelen van je aandacht – praten en sturen – opperste concentratie vergt. Een uitstekende training.

 

 

.

Nieuwe coördinator aangenomen

maart 2018
Per 15e van deze maand is het team van coördinatoren versterkt met de aanstelling van Lonneke de Vries uit Woubrugge. Lonneke heeft zich onder andere bekwaamd in communicatie op het gebied van gezondheidszorg. Ze is bekend met vrijwilligerswerk en maakt nu de overstap naar de wereld van vrijwillige palliatieve terminale zorg.

Workshop Machteloosheid door Jacinta van Harteveld

februari 2018
Jacinta van Harteveld was een van de oprichters en jarenlang coördinator van Hospice Issoria in Leiden. Inmiddels is ze trainer en rouw- en verliesbegeleider. Samen met twee andere auteurs deed ze onderzoek naar Machteloosheid. Ze interviewde vrijwilligers die in het Hospice werkten en ook Thuisvrijwilligers. Ze schreef er een boekje over: ‘Holimozus, nee!’ .

Een aantal vrijwilligers van Amandi Thuis en vrijwilligers van de Vervangende mantelzorg De Spil en De Driemaster woonden een workshop bij over het onderwerp machteloosheid, die Jacinta kwam leiden.

Volgens Jacinta zijn er in situaties in je leven regelmatig momenten dat je gevoelens van machteloosheid hebt. En ook zeker als je bent ingezet in de thuissituatie als vervangende mantelzorger en bij terminale situaties. Die gevoelens gaan gepaard met een reactie van bijvoorbeeld boosheid of gevoel van falen. De vraag is of dat terecht is, want: is machteloosheid niet iets wat er gewoon bij hoort?

Na een kennismakingsrondje zochten alle vrijwilligers een kaart uit waarop voor hen de machteloosheid werd uitgedrukt. In tweetallen werd erover gepraat en het blijkt voor iedereen weer anders te zijn: een golf die je overspoelt, je voelt je heel klein, een speelbal, een muis tegen een olifant.

Jacinta vertelt: iedereen gaat met zijn eigen rugzakje naar een situatie toe. Je neemt jezelf mee, je ervaringen uit je kindertijd, je eigen verlies, en ook onbewust je oordeel en vooroordeel.
Vrijwilligers noemen een boodschap uit hun jeugd op: gewoon hard werken en doorgaan, doe je best, jij mag leren en ik mocht dat nooit, jij moet de wijste zijn, jij moet altijd lachen, jij moet je mond houden, want je bent niets waard.

Als je naar een cliënt gaat, neem je al je goede bedoelingen en je eigen kwaliteiten mee: zorgzaamheid, vaardigheden, vrolijkheid, weetjes en tips, je rust.

Soms heb je dan ineens een situatie waarin je je heel machteloos voelt. Soms wordt je daar boos over, je wordt verdrietig, je verstart, je geeft het op of je lacht het weg of je gaat innerlijk op slot.

Maar als je bedenkt: waar komt dit gevoel nu vandaan? Wat is de ‘trigger’, de aanleiding? Is er iets uit je verleden, waardoor je in deze situatie zo ‘geraakt’ wordt? Je weet je rol niet, je wilt meer doen dan je mag, je vindt het onrechtvaardig.
Vind je dat je tekort schiet door gebrek aan kennis of vaardigheden? Of kan je je niet verenigen met de gang van zaken? Strookt het niet met jouw manier van doen?

Kijk eens in je rugzak of er mogelijk iets in zit wat jij moet loslaten of waarin je nog iets te leren hebt. Bijvoorbeeld dat sommige families niet harmonieus met elkaar omgaan, dat je pijn uit het verleden niet ongedaan kunt maken.

Uit de reacties na afloop bleek, dat het een leerzame, mooie avond was: ‘Ik heb iets over mezelf geleerd, het gaf nieuwe inzichten, groeimogelijkheden. Belangrijk is te beseffen dat machteloosheid mag! Het zegt iets over eenzaamheid en verbinding zoeken. Je bent niet de enige op de wereld die het ervaart. En onthoud vooral de mooie dingen’.

Jacinta, bedankt!

Workshop ‘Het beschadigde brein’

april 2017
Onlangs organiseerden Amandi Thuis en Vrijwilligers Vervangende Mantelzorg twee keer de workshop ‘Het beschadigde brein’. De workshop werd verzorgd door Karin Schokker. Amandi-Thuis vrijwilliger Joost Soetens (js) maakte een verslag.

De workshop laat de deelnemers ervaren wat mensen met dementie ervaren. Daarnaast geeft Karin Schokker informatie over de werking van de hersenen. En  ze geeft tips  over hoe om te gaan met deze mensen. Wat je  wel en wat je beslist niet moet doen.

In het eindstadium van dementie is het gewicht van de hersenen teruggelopen van 1.500 naar 300 gram! Deze krimp vindt voornamelijk in de neocortex plaats. Dat is het gedeelte van het brein waarin het denken en bewustzijn vorm krijgt.

Bron voor deze kennis is dr. Anneke van der Plaats. Zij werkte vóór haar pensionering als verpleeghuisarts en sociaal geriater. Een bijzonder mens! Na haar pensionering ging zij ‘hersenkunde’ studeren om mensen met dementie beter te kunnen helpen. Zo werd haar praktijkervaring van een theoretische onderbouw voorzien.

Op www.alzheimermuziekgeluk.nl staat veel informatie over hoe om te gaan met mensen met dementie. Hier is ook meer aandacht voor Anneke van der Plaats. Zie ook: www.alzheimermuziekgeluk.nl/dr-anneke-plaats/ (js)
Lees verder het verslag van Joost  Soetens:
Het beschadigde brein mei 2017

Nieuwe bestuursvoorzitter bij Amandi Thuis

februari 2017
voorzittersoverdrachtOp de bestuursvergadering van Amandi Thuis op 10 januari gaf Coby de Koning de voorzittershamer door aan Paul van Emmerik. Coby de Koning zette zich vele jaren in voor vrijwillige terminale zorg. Eerst coördineerde ze de vrijwilligersinzet onder burenhulp Alkemade. In 2010 werd het belangrijk dat de terminale thuishulp professioneler werd en werd de Stichting VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) Kaag en Braassem opgericht. De Koning werd voorzitter. Samen met het overige bestuur en twee vrijwillige coordinatoren groeide de stichting uit tot een volwaardige VPTZ organisatie. Met een flink aantal vrijwilligers.

 

 

De ou20170110_210434_resizedd-voorzitter kijkt tevreden op die tijd terug. Ook op de goede samenwerking en het latere samengaan met Hospicegroep Jacobswoude: ‘We bleken elkaar goed aan te vullen en in 2015 werden we één groep: Amandi Thuis’. Aan vrijwillige terminale zorg thuis is, ook landelijk, een groeiende behoefte. Door toenemende professionaliseringseisen en lokale ontwikkelingen voelde Coby de Koning dat er een nieuwe stijl voorzitter moest komen en zij is blij dat Paul van Emmerik die functie nu gaat oppakken.

Paul van Emmerik is opleidingscoördinator bij de politie. Vrijwilligerswerk is hem niet vreemd: Tot augustus 2016 zat hij bijvoorbeeld in de gemeenteraad van onze gemeente. Hij was manager van het jaarlijkse Holland Triatlon in Almere, was bestuursvoorzitter bij RVC De Tweesprong, is secretaris van de motorclub.

Van Emmerik: ’Toen ik gevraagd werd om bij Amandi Thuis voorzitter te worden heb ik eerst goed nagedacht. Terminale zorg thuis is iets heel anders als de bestuurszaken die ik eerder deed. Bovendien had ik mezelf na mijn vertrek uit de gemeenteraad een sabattical jaar voorgenomen. Maar in de gesprekken die ik met de bestuursleden van Amandi Thuis had klikte het. En met een goed gevoel ben ik er in gestapt. Ik zie het als mijn taak om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers met plezier en met een veilig gevoel hun mooie werk kunnen doen. Het bestuur van Amandi Thuis zal als ‘hitteschild’ fungeren zodat de vrijwilliger die thuis aan het bed van de zieke zit geen last heeft van de turbulentie rondom nieuwe ontwikkelingen’.

Nieuwe 1e coördinator

mei 2016
Esther  Wongsodikromo, eerste coördinator van Stichting Amandi Thuis, heeft haar dienstverband bij onze stichting per 1 mei 2016 beëindigd. Esther heeft aangegeven, dat zij dit besluit na rijp beraad heeft genomen. Het bestuur, vrijwilligers en coordinatoren kenden Esther allemaal als een zeer betrokken, deskundige en enthousiaste collega, die veel gedaan heeft voor Stichting Amandi Thuis. Op vrijdag 29 april is er voor haar een afscheidsreceptie gehouden om iedereen in de gelegenheid te stellen om persoonlijk van Esther afscheid te nemen.
Na het bericht van het ontslag van Esther is het bestuur een sollicitatie procedure gestart. We zijn verheugd  te kunnen vertellen dat we een goede opvolger hebben gevonden. Onze nieuwe coördinator wordt Mieke van der Meer uit Roelofarendsveen. Zij gaat deze rol vervullen met ingang van 16 juni a.s. Wij hebben veel vertrouwen in onze nieuwe coördinator en wensen haar veel succes met haar mooie job.

Mooie donatie voor Amandi Thuis

maart 2016
Van Ondernemers Vereniging Kaag en Braassem Oost heeft Amandi Thuis een mooie donatie gekregen. Ieder jaar kiest de OVKB een goed doel en dit jaar was de keuze gevallen op de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (Nu Amandi Thuis, voorheen Hospicegroep Jacobswoude) De feestelijke uitreiking was op 28 januari jongstleden, op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de OVKB. Een afvaardiging van het bestuur, vrijwilligers en coördinatoren nam de cheque in ontvangst. Voorzitter Coby de Koning deed een woordje op de feestelijke avond. Zij gaf informatie over het werk van de vrijwilligers van Amandi Thuis en ze bedankte de ondernemers voor de mooie gift.

Mooie donatie voor Amandi Thuis

LV Plantaris dankt vrijwilligers en steunt wederom goede doelen!

november 2015
Vrijdagavond de 20e stond er in het clubhuis van de Jeu de Boules koffie en thee met lekkers klaar. Het was de start voor een feestelijke avond voor de vrijwilligers die zich hebben ingezet bij de de One & Only Estafette Marathon in september jongstleden. Na uitleg door enkele leden van De boel de boule werden de vrijwilligers in groepen verdeeld en werden diverse rondes jeu de boeles gespeeld.

‘De dertiende editie van de marathonloop was een groot succes, mede door de belangeloze inzet van vrijwilligers, waarvan de meeste al inzetbaar zijn vanaf de eerste editie’ aldus Danielle Hogenboom van One en Only. De marathon ‘Uit en Veurom Deur Ut Durrep’ trok ruim 500 hardlopers. Ze verschenen aan de start in verscheidene outfits die voldeden aan het thema: ‘Waar kommie vandaan’ en ‘Van wie bee jaai dur een’. De route liep door het oudere gedeelte van de Veen. Start en finish waren op het schoolplein bij De Kiem. ‘Behalve de deelnemers hebben ook bewoners en publiek geweldig bijgedragen aan deze geslaagde editie. Alvast voor de agenda: De veertiende One en Only zal plaatsvinden op zaterdag 17 september 2016’.

Niet alleen sportief gezien was de marathon een succes:  De One en Only streeft ernaar ieder jaar een aantal goede doelen uit Kaag en Braassem te steunen. De keuze viel dit jaar op Stichting Geef Gehandicapten Kans (STGGK) en Stichting Amandi Thuis, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.

Uit handen van One en Only voorzitter Jan Bouwmeester ontvingen John van Berkel en Wil Hogetoorn namens STGGK, en Riet Hekkenberg en Ed van Oeffel namens Stichting Amandi Thuis een sponsorbedrag van € 1.000.=. ‘Een prachtig bedrag’ aldus de beide vrijwilligers stichtingen, die belangeloos hun waardevolle werk doen.

foto-website-cheque

 

 

 

 

Wil Hogetoorn, John van Berkel, Jan Bouwmeester,
Riet Hekkenberg-Koek, Ed van Oeffel