Pontfeestje

september 2015
Kaag en Braassem- Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) kan worden ingezet bij een ernstig zieke, die thuis wil blijven om te sterven. De mantelzorg neemt in dergelijke verdrietige situaties meestal de hulp als vanzelf op zich, maar soms is die zorg erg zwaar. Dan kan de VPTZ desgewenst ingezet worden om de last te helpen verlichten. Vóór 1 juli bood de Hospicegroep Jacobswoude in voormalig Jacobswoude die ondersteuning thuis en de VPTZ Kaag en Braassem deed dat in voormalig Alkemade.
Per 1 juli 2015 gingen beide stichtingen samen ver der, onder de nieuwe naam Amandi Thuis, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. ‘Amandi ‘ is de Latijnse term voor liefdevol. Liefdevolle ondersteuning is wat de vrijwilligers van Amandi Thuis in Kaag en Braassem willen bieden. De inzet is kosteloos en wordt door geschoolde vrijwilligers gedaan.
Om het samengaan te vieren was zaterdag 26 september een startfeestje , waarbij de vrijwilligers, coördinatoren en bestuur van voormalig Alkemade met een versierde pont van Oude Wetering over staken naar Rijnsaterwoude. Daar werden ze opgevangen door hun collega’s van de voormalige Hospicegroep Jacobswoude. Te voet ging het gezelschap naar de loods van Co van de Weteringh. Daar werd de fusie gevierd: voorzitter Coby de Koning, coördinator Esther Wongsodikromo en wethouder Floris Schoonderwoerd deden het woord en de nieuwe website en huisstijl werd gepresenteerd. Daarna werd met alle genodigden getoast op Amandi Thuis: Dat maar veel mensen, die de liefdevolle inzet nodig hebben, Amandi Thuis weten te vinden!

De dag werd op een bijzondere wijze afgesloten doordat alle aanwezigen een mooie potchrysant mee naar huis kregen. Deze attentie werd beschikbaar gesteld door een ondernemer die anoniem wilde blijven.

Voor informatie kunt u bellen 06-22297924. Of zie www.amandi-thuis.nl.

oversteek pontjeSAM_2648

Marathonloop 2015

september 2015

De Dood én de gladiolen

Wat heeft  terminale zorg met de marathon te maken? De vrijwilligers palliatieve terminale zorg van Stichting Amandi Thuis, stonden zaterdag 12 september in Roelofarendsveen langs de route van de One-and-Only marathon. Op het Zuideinde vlak bij de Veilingvaart was een kraampje  opgebouwd. Van daaruit werd aan de lopers stukjes banaan, tomaat en Veense groffies  aangeboden.

De vrijwilligers leverden een tegenprestatie voor het feit dat ze uit de opbrengst van de marathonloop een donatie ontvangen. Ze zijn samen met Stichting Geef Gehandicapten Kans Kaag en Braassem door loopvereniging Plantaris aangewezen als het ‘goede doel’.

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste drie maanden van hun leven bevinden. In deze fase bieden de VPTZ-vrijwilligers ondersteuning zodat deze laatste levensfase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven. De hulp is gratis, met donaties wordt onder andere de scholing van vrijwilligers betaald.

marathonloop2015

 

Samen verder onder een nieuwe naam

juli 2015

Terminale zorgvrijwilligers samen verder als Amandi Thuis.

Kaag en Braassem- Hospicegroep Jacobswoude  (werkgebied voormalig Jacobswoude) en VPTZ Kaag en Braassem (werkgebied  voormalig Alkemade)  zullen per 1 juli 2015 samen verder gaan onder de nieuwe naam : Stichting Amandi Thuis, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.

Het  afgelopen halfjaar is naar het samengaan toegewerkt. Er is een nieuw bestuur gevormd.

We hebben weliswaar een nieuwe naam, maar aan de missie waar wij voor staan is niets veranderd. De geschoolde vrijwilligers van Amandi Thuis bieden in de terminale fase tijd, aandacht en ondersteuning.

Steeds meer mensen willen thuis blijven als ze weten dat ze gaan sterven. Vaak nemen familie of naasten de zorg voor de ernstig zieke dan als vanzelfsprekend op zich. Maar soms is het  geestelijk en lichamelijk te zwaar om deze ondersteuning vol te houden.  In zo’n  situatie kan de hulp van vrijwilligers een uitkomst zijn.

In heel  Kaag en Braassem bieden de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg desgewenst ondersteuning aan ernstig zieke mensen thuis in de laatste levensfase.  De thuiszorg, de huisarts of de familie zelf kan de terminale zorg inschakelen.

Amandi betekent liefdevol en is ook de naam van het Hospice in oprichting, met wie wij in de toekomst nauw zullen samenwerken.

Het bereikbare nummer voor hulpvragen en informatie is 06 22297924, u wordt dan te woord gestaan door onze coördinator. Ons e-mailadres wordt info@amandi-thuis.nl en aan onze nieuwe folder en website  www.amandi-thuis.nl  wordt gewerkt.

Dag vd gezonde leeftsijl.24 juni.3 (2)