Nieuwe bestuursvoorzitter bij Amandi Thuis

Nieuwe bestuursvoorzitter bij Amandi Thuis

februari 2017
voorzittersoverdrachtOp de bestuursvergadering van Amandi Thuis op 10 januari gaf Coby de Koning de voorzittershamer door aan Paul van Emmerik. Coby de Koning zette zich vele jaren in voor vrijwillige terminale zorg. Eerst coördineerde ze de vrijwilligersinzet onder burenhulp Alkemade. In 2010 werd het belangrijk dat de terminale thuishulp professioneler werd en werd de Stichting VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) Kaag en Braassem opgericht. De Koning werd voorzitter. Samen met het overige bestuur en twee vrijwillige coordinatoren groeide de stichting uit tot een volwaardige VPTZ organisatie. Met een flink aantal vrijwilligers.

 

 

De ou20170110_210434_resizedd-voorzitter kijkt tevreden op die tijd terug. Ook op de goede samenwerking en het latere samengaan met Hospicegroep Jacobswoude: ‘We bleken elkaar goed aan te vullen en in 2015 werden we één groep: Amandi Thuis’. Aan vrijwillige terminale zorg thuis is, ook landelijk, een groeiende behoefte. Door toenemende professionaliseringseisen en lokale ontwikkelingen voelde Coby de Koning dat er een nieuwe stijl voorzitter moest komen en zij is blij dat Paul van Emmerik die functie nu gaat oppakken.

Paul van Emmerik is opleidingscoördinator bij de politie. Vrijwilligerswerk is hem niet vreemd: Tot augustus 2016 zat hij bijvoorbeeld in de gemeenteraad van onze gemeente. Hij was manager van het jaarlijkse Holland Triatlon in Almere, was bestuursvoorzitter bij RVC De Tweesprong, is secretaris van de motorclub.

Van Emmerik: ’Toen ik gevraagd werd om bij Amandi Thuis voorzitter te worden heb ik eerst goed nagedacht. Terminale zorg thuis is iets heel anders als de bestuurszaken die ik eerder deed. Bovendien had ik mezelf na mijn vertrek uit de gemeenteraad een sabattical jaar voorgenomen. Maar in de gesprekken die ik met de bestuursleden van Amandi Thuis had klikte het. En met een goed gevoel ben ik er in gestapt. Ik zie het als mijn taak om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers met plezier en met een veilig gevoel hun mooie werk kunnen doen. Het bestuur van Amandi Thuis zal als ‘hitteschild’ fungeren zodat de vrijwilliger die thuis aan het bed van de zieke zit geen last heeft van de turbulentie rondom nieuwe ontwikkelingen’.

Nieuwe 1e coördinator

Nieuwe 1e coördinator

mei 2016
Esther  Wongsodikromo, eerste coördinator van Stichting Amandi Thuis, heeft haar dienstverband bij onze stichting per 1 mei 2016 beëindigd. Esther heeft aangegeven, dat zij dit besluit na rijp beraad heeft genomen. Het bestuur, vrijwilligers en coordinatoren kenden Esther allemaal als een zeer betrokken, deskundige en enthousiaste collega, die veel gedaan heeft voor Stichting Amandi Thuis. Op vrijdag 29 april is er voor haar een afscheidsreceptie gehouden om iedereen in de gelegenheid te stellen om persoonlijk van Esther afscheid te nemen.
Na het bericht van het ontslag van Esther is het bestuur een sollicitatie procedure gestart. We zijn verheugd  te kunnen vertellen dat we een goede opvolger hebben gevonden. Onze nieuwe coördinator wordt Mieke van der Meer uit Roelofarendsveen. Zij gaat deze rol vervullen met ingang van 16 juni a.s. Wij hebben veel vertrouwen in onze nieuwe coördinator en wensen haar veel succes met haar mooie job.

Mooie donatie voor Amandi Thuis

Mooie donatie voor Amandi Thuis

maart 2016
Van Ondernemers Vereniging Kaag en Braassem Oost heeft Amandi Thuis een mooie donatie gekregen. Ieder jaar kiest de OVKB een goed doel en dit jaar was de keuze gevallen op de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (Nu Amandi Thuis, voorheen Hospicegroep Jacobswoude) De feestelijke uitreiking was op 28 januari jongstleden, op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de OVKB. Een afvaardiging van het bestuur, vrijwilligers en coördinatoren nam de cheque in ontvangst. Voorzitter Coby de Koning deed een woordje op de feestelijke avond. Zij gaf informatie over het werk van de vrijwilligers van Amandi Thuis en ze bedankte de ondernemers voor de mooie gift.

Mooie donatie voor Amandi Thuis

LV Plantaris dankt vrijwilligers en steunt wederom goede doelen!

LV Plantaris dankt vrijwilligers en steunt wederom goede doelen!

november 2015
Vrijdagavond de 20e stond er in het clubhuis van de Jeu de Boules koffie en thee met lekkers klaar. Het was de start voor een feestelijke avond voor de vrijwilligers die zich hebben ingezet bij de de One & Only Estafette Marathon in september jongstleden. Na uitleg door enkele leden van De boel de boule werden de vrijwilligers in groepen verdeeld en werden diverse rondes jeu de boeles gespeeld.

‘De dertiende editie van de marathonloop was een groot succes, mede door de belangeloze inzet van vrijwilligers, waarvan de meeste al inzetbaar zijn vanaf de eerste editie’ aldus Danielle Hogenboom van One en Only. De marathon ‘Uit en Veurom Deur Ut Durrep’ trok ruim 500 hardlopers. Ze verschenen aan de start in verscheidene outfits die voldeden aan het thema: ‘Waar kommie vandaan’ en ‘Van wie bee jaai dur een’. De route liep door het oudere gedeelte van de Veen. Start en finish waren op het schoolplein bij De Kiem. ‘Behalve de deelnemers hebben ook bewoners en publiek geweldig bijgedragen aan deze geslaagde editie. Alvast voor de agenda: De veertiende One en Only zal plaatsvinden op zaterdag 17 september 2016’.

Niet alleen sportief gezien was de marathon een succes:  De One en Only streeft ernaar ieder jaar een aantal goede doelen uit Kaag en Braassem te steunen. De keuze viel dit jaar op Stichting Geef Gehandicapten Kans (STGGK) en Stichting Amandi Thuis, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.

Uit handen van One en Only voorzitter Jan Bouwmeester ontvingen John van Berkel en Wil Hogetoorn namens STGGK, en Riet Hekkenberg en Ed van Oeffel namens Stichting Amandi Thuis een sponsorbedrag van € 1.000.=. ‘Een prachtig bedrag’ aldus de beide vrijwilligers stichtingen, die belangeloos hun waardevolle werk doen.

foto-website-cheque

 

 

 

 

Wil Hogetoorn, John van Berkel, Jan Bouwmeester,
Riet Hekkenberg-Koek, Ed van Oeffel

 

Pontfeestje

Pontfeestje

september 2015
Kaag en Braassem- Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) kan worden ingezet bij een ernstig zieke, die thuis wil blijven om te sterven. De mantelzorg neemt in dergelijke verdrietige situaties meestal de hulp als vanzelf op zich, maar soms is die zorg erg zwaar. Dan kan de VPTZ desgewenst ingezet worden om de last te helpen verlichten. Vóór 1 juli bood de Hospicegroep Jacobswoude in voormalig Jacobswoude die ondersteuning thuis en de VPTZ Kaag en Braassem deed dat in voormalig Alkemade.
Per 1 juli 2015 gingen beide stichtingen samen ver der, onder de nieuwe naam Amandi Thuis, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. ‘Amandi ‘ is de Latijnse term voor liefdevol. Liefdevolle ondersteuning is wat de vrijwilligers van Amandi Thuis in Kaag en Braassem willen bieden. De inzet is kosteloos en wordt door geschoolde vrijwilligers gedaan.
Om het samengaan te vieren was zaterdag 26 september een startfeestje , waarbij de vrijwilligers, coördinatoren en bestuur van voormalig Alkemade met een versierde pont van Oude Wetering over staken naar Rijnsaterwoude. Daar werden ze opgevangen door hun collega’s van de voormalige Hospicegroep Jacobswoude. Te voet ging het gezelschap naar de loods van Co van de Weteringh. Daar werd de fusie gevierd: voorzitter Coby de Koning, coördinator Esther Wongsodikromo en wethouder Floris Schoonderwoerd deden het woord en de nieuwe website en huisstijl werd gepresenteerd. Daarna werd met alle genodigden getoast op Amandi Thuis: Dat maar veel mensen, die de liefdevolle inzet nodig hebben, Amandi Thuis weten te vinden!

De dag werd op een bijzondere wijze afgesloten doordat alle aanwezigen een mooie potchrysant mee naar huis kregen. Deze attentie werd beschikbaar gesteld door een ondernemer die anoniem wilde blijven.

Voor informatie kunt u bellen 06-22297924. Of zie www.amandi-thuis.nl.

oversteek pontjeSAM_2648

Marathonloop 2015

Marathonloop 2015

september 2015

De Dood én de gladiolen

Wat heeft  terminale zorg met de marathon te maken? De vrijwilligers palliatieve terminale zorg van Stichting Amandi Thuis, stonden zaterdag 12 september in Roelofarendsveen langs de route van de One-and-Only marathon. Op het Zuideinde vlak bij de Veilingvaart was een kraampje  opgebouwd. Van daaruit werd aan de lopers stukjes banaan, tomaat en Veense groffies  aangeboden.

De vrijwilligers leverden een tegenprestatie voor het feit dat ze uit de opbrengst van de marathonloop een donatie ontvangen. Ze zijn samen met Stichting Geef Gehandicapten Kans Kaag en Braassem door loopvereniging Plantaris aangewezen als het ‘goede doel’.

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste drie maanden van hun leven bevinden. In deze fase bieden de VPTZ-vrijwilligers ondersteuning zodat deze laatste levensfase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven. De hulp is gratis, met donaties wordt onder andere de scholing van vrijwilligers betaald.

marathonloop2015

 

Samen verder onder een nieuwe naam

Samen verder onder een nieuwe naam

juli 2015

Terminale zorgvrijwilligers samen verder als Amandi Thuis.

Kaag en Braassem- Hospicegroep Jacobswoude  (werkgebied voormalig Jacobswoude) en VPTZ Kaag en Braassem (werkgebied  voormalig Alkemade)  zullen per 1 juli 2015 samen verder gaan onder de nieuwe naam : Stichting Amandi Thuis, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.

Het  afgelopen halfjaar is naar het samengaan toegewerkt. Er is een nieuw bestuur gevormd.

We hebben weliswaar een nieuwe naam, maar aan de missie waar wij voor staan is niets veranderd. De geschoolde vrijwilligers van Amandi Thuis bieden in de terminale fase tijd, aandacht en ondersteuning.

Steeds meer mensen willen thuis blijven als ze weten dat ze gaan sterven. Vaak nemen familie of naasten de zorg voor de ernstig zieke dan als vanzelfsprekend op zich. Maar soms is het  geestelijk en lichamelijk te zwaar om deze ondersteuning vol te houden.  In zo’n  situatie kan de hulp van vrijwilligers een uitkomst zijn.

In heel  Kaag en Braassem bieden de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg desgewenst ondersteuning aan ernstig zieke mensen thuis in de laatste levensfase.  De thuiszorg, de huisarts of de familie zelf kan de terminale zorg inschakelen.

Amandi betekent liefdevol en is ook de naam van het Hospice in oprichting, met wie wij in de toekomst nauw zullen samenwerken.

Het bereikbare nummer voor hulpvragen en informatie is 06 22297924, u wordt dan te woord gestaan door onze coördinator. Ons e-mailadres wordt info@amandi-thuis.nl en aan onze nieuwe folder en website  www.amandi-thuis.nl  wordt gewerkt.

Dag vd gezonde leeftsijl.24 juni.3 (2)