Ondersteuning Mantelzorg

Het verlenen van mantelzorg aan iemand in de laatste levensfase kan veel van u vragen. U bent gebonden, kunt nauwelijks nog weg en ervaart uzelf mogelijk als overbelast. In dat geval kunt u een beroep doen op onze betrokken vrijwilligers. Zij bieden verlichting door de mantelzorg van u over te nemen en aanwezig te zijn, zodat u op adem kunt komen. Onze inzet kan variëren van een paar uren per week tot dagelijkse ondersteuning. Zo heeft u de gelegenheid om bijvoorbeeld boodschappen te doen, tijd te besteden aan uw hobby of (vrijwilligers)werk; te wandelen of sporten, uit te rusten of voor uw eigen gezin te zorgen.

Onze vrijwilligers zijn alle dagen tussen 7.00 en 23.00 uur inzetbaar. Wat doen zij?

  • Luisteren en praten met de cliënt of gewoon ‘er zijn’ en aandacht hebben voor zijn/haar situatie. Zo mogelijk buiten wandelen, maar ook op de achtergrond aanwezig zijn of waken.
  • Ondersteunen van de mantelzorg, zodat familie en naasten op adem kunnen komen.
  • Licht verzorgende taken: helpen bij het eten en drinken, persoonlijke hygiëne of de zorg aan het bed. Ook assisteren zij zo nodig de thuiszorg.
  • Signaleren van veranderingen in de zorgsituatie en deze rapporteren aan de naasten en professionele zorgverleners.

De zorg van onze vrijwilligers is kosteloos, ter ondersteuning van de mantelzorg en aanvullend op de professionele zorg. De thuiszorgorganisatie blijft de verzorgende en verpleegkundige taken verrichten en de medische zorg is in handen van de eigen huisarts. Met hen werken we nauw samen.


'Samen van betekenis in de laatste levensfase'
Hoe kunnen alle partijen echt van waarde zijn in de laatste levensfase? Dit filmpje laat zien hoe beroepskrachten, mantelzorgers en vrijwilligers elkaar kunnen versterken. Bekijk dit door te klikken op onderstaande afbeelding.