Overige informatie

Over sterven, rouw en verlies is veel geschreven door onder andere Elisabeth Kübler-Ross, Manu Keirse, Marinus van den Berg, Hans Stolp en Jacinta van Harteveld. Veel van hun literatuur vindt u in de openbare bibliotheek. Ook is er veel informatie en literatuur te vinden op internet.

Voor ondersteuning van mantelzorgers:

Adamas inloophuis

Voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden

Nabestaandencafé te Leiden

Themabijeenkomsten voor mensen die een naaste hebben verloren.

Voor de papierwinkel: 

De Papierwinkel

Biedt informatie over wettelijke regels, papieren van gemeente/overheid, administratie, formulieren, aangiften en meer.

Gemeente Kaag en Braassem 

Als u niet weet waar u de juiste hulp kunt vinden, kan het Kernteam Kaag en Braassem u verder helpen.

Het UWV

Voor informatie betreffende ziekte, werkeloosheid, arbeidsbeperkingen.

Netwerk Palliatieve Zorg

Nieuws en informatie over veranderingen in uw leven, zorg, regie houden en afscheid nemen.

Voor een laatste wens:

Stichting Ambulancewens Nederland

Vervult gratis laatste wensen van terminale mensen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer, met speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances.

Stichting Vaarwens

Een dag, een schip, voor één ernstig zieke en zijn/haar naasten.