Overige informatie

Informatie voor cliënt en mantelzorgers

Als je gehoord hebt dat je ongeneeslijk ziek bent, zijn er veel zaken die om aandacht vragen. Onderstaande websites kunnen behulpzaam zijn.

Informatie over regionale en landelijke organisaties

De wegwijzer van Transmuralis

Over palliatieve zorg

Wanneer angst, boosheid of verdriet de overhand krijgen

De luisterlijn

Centrum voor levensvragen

Adamas Inloophuis

Wanneer er een laatste wens is

Stichting Ambulancewens Nederland

Stichting Vaarwens

Stichting Droomdag

Wanneer praktische vragen om lokaal antwoord vragen 

De infolijn

De Driemaster

Na het overlijden

Nabestaandencafé Leiden

Verlies en Rouwbegeleiding in Kaag en Braassem

Wehelpen.nl