Stichting Amandi Thuis privacyverklaring

De onderstaande privacyverklaring is van toepassing op het website bezoek, en de afspraken die Amandi Thuis met u maakt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Amandi Thuis verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Straatnaam
– Woonplaats
– Postcode
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@amandi-thuis.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Stichting Amandi Thuis verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Het registreren van uw bericht op de website.
– Contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Gegevens donateurs

Stichting Amandi Thuis gebruikt de gegevens die u als donateur hebt opgegeven om de donatie te registreren en te bewaken.
De gegevens worden niet online opgeslagen maar bewaard op een beveiligde locatie en verwijderd als u daarom verzoekt.

Hoe lang we gegevens bewaren

Stichting Amandi Thuis zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:
1. Tot uiterlijk 2 jaar nadat overeenkomst is beëindigd.
2. Tot het moment dat de begunstigde aangeeft geen gebruik meer te willen maken van de door ons geleverde diensten..
Langer bewaren zal alleen gebeuren indien dat noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Verstrekking aan derden

Stichting Amandi Thuis verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, alleen als u daarvoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Stichting Amandi Thuis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@amandi-thuis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Amandi Thuis zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:
Website: www.amandi-thuis.nl
Telefoonnummer: +31 6 22 29 79 24
Email : info@amandi-thuis.nl

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder ons beheer vallen.

Beveiliging

Stichting Amandi Thuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 06 – 22 29 79 24 of per mail: info@amandi-thuis.nl

Foto’s

Voor de geplaatste foto’s op de website volgen wij de regels zoals die zijn voorgeschreven door de wet AVG.
1. Voor foto’s waarop slechts enkele duidelijk herkenbare personen te zien zijn, geldt dat Stichting Amandi Thuis altijd toestemming zal vragen aan de betrokkenen om deze te mogen plaatsen.
2. Voor foto’s die gemaakt zijn tijdens evenementen georganiseerd door Stichting Amandi Thuis, geldt dat deze vallen onder de voorwaarden voor journalistieke uitzondering.

Meer info omtrent het plaatsen van foto’s kunt u vinden op de volgende locatie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Mocht u onverhoopt toch bezwaar willen aantekenen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen via 06 – 22 29 79 24 of per mail: info@amandi-thuis.nl

Wijziging verklaring

De Stichting Amandi Thuis behoud zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.
Wij zullen dat uitsluitend doen indien de noodzaak daarvoor aanwezig is.
Laatste wijziging dd:27-10-2019