Vrijwilligers van Amandi Thuis woonden een training bij over rouw en verlies. Het ging om een gezamenlijke training van de vrijwilligers van Amandi Thuis en de vrijwilligers van de VVM (Vrijwilligers Vervangende Mantelzorg) van De Spil, vanuit de (extra) MAG bijdrage die we van de Driemaster hebben ontvangen.

Jenny  van Velzen, coach & rouw en verliesbegeleider, gaf de cursus in het  schoollokaal van Het oude Schoolhuis in Rijnsaterwoude.

Jenny sprak over de verbinding die wij als vrijwilliger zoeken en maken met mensen, vaak in moeilijke omstandigheden. Iedereen heeft zijn eigen manier om met rouw om te gaan: Rouw is een reactie op verlies en ieder mens reageert anders. Oordeel daar niet over maar accepteer de eigenheid.

Zelf breng je in een situatie ook je eigen emoties en kwetsbaarheid mee. Dat moet je je bewust zijn. Als je een ander mens wilt steunen kun je zelf  ook geraakt worden door het verhaal wat men vertelt.  Dan moet je je eigen gevoeligheid soms even ‘parkeren’ om goed te kunnen reageren.

Er was het onderdeel Over de streep waarbij de deelnemers zich bewust werden van eigen rouw en verlies. Duidelijk was dat iedereen daarin al een geschiedenis heeft. Soms kan iemand  lang wachten om die kwetsbaarheid te tonen. Het getuigt van moed als je je bloot geeft. Er zijn meerdere soorten van verlies. Bijvoorbeeld  bij overlijden: van een dierbare of als je zelf terminaal ziek bent, Verlies van gezondheid, een handicap, chronische ziekte, dementie, ook bij een partner of vriend, burnout. Er is ook rouw bij ongewilde kinderloosheid of een breuk met je kind of een dierbare. Werkgerelateerd, bij ontslag, reorganisatie, ziekte, arbeidsongeschikt. Verlies van je relatie, echtscheiding, vriendschap, kinderen uit huis, emigratie.

We deden oefeningen in luisteren zonder oordeel. En merkten dat het fijn was om te mogen praten.

Na een verhaal van de coach tekenden de cursisten hun eigen rouwlandschap en bespraken dat in tweetallen. Het was een prima training om het mooie werk nog beter te kunnen doen. In de evaluatie scoorde de workshop met een gemiddelde van: 8,3.   Info:  www.jennyvanvelzen.nl

Deelnemers zeiden over wat ze geleerd hebben:

  • Goed naar jezelf luisteren en voor jezelf zorgen omdat je anders niet voor een ander kunt zorgen
  • Dat ieder mens anders is, dus ook iedere beleving, dus ook diens rouw
  • Geduld en niet zo gauw oordelen
  • Goed om even terug te gaan naar de basis
  • Compassie voor mezelf
  • Check emoties, is die van mezelf of van de ander
  • Weer naar jezelf kijken
  • Luisteren