logo-amandi
Stichting Amandi Thuis biedt al ruim 25 jaar zorg, begeleiding en praktische ondersteuning in de thuissituatie van terminaal zieken en hun naasten. De stichting is aangesloten bij de landelijke VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg).

 

Het team van Amandi Thuis bestaat uit 30 opgeleide vrijwilligers en drie coördinatoren. De vrijwilligers en coördinatoren nemen deel aan trainingen, workshops en evaluaties, zodat er een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening wordt geboden.

Op dit moment hebben wij geen vacatures.

Mieke van der Meer, eerste coördinator.
Telefoon 06-22297924
Mail: coordinatoren@amandi-thuis.nl
Website: www.amandi-thuis.nl