Organisatie

Stichting Amandi Thuis (opgericht 1 juli 2015) is ontstaan uit het samengaan van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Kaag en Braassem (werkgebied voormalig gemeente Alkemade) en de Hospicegroep Jacobswoude (werkgebied voormalig gemeente Jacobswoude).
Amandi Thuis biedt in heel Kaag en Braassem ondersteunende mantelzorg thuis bij mensen in de terminale fase van hun leven. Wij hebben ruim 30 opgeleide vrijwilligers en drie coördinatoren, die de verantwoordelijkheid dragen voor het goede verloop van de zorgverlening. Amandi Thuis is aangesloten bij VPTZ Nederland (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg).

Missie en naam
De Latijnse naam Amandi staat voor: ‘hij die bemind mag worden / hij waarvan gehouden mag worden / liefdevol’. De naam Amandi geeft onze missie in één woord duidelijk weer. Het is onze ambitie dit vorm te geven in de ondersteunende mantelzorg die we thuis bieden.

Beleidsplannen van Amandi Thuis vindt u hier: Beleidsplannen

Onze organisatie heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw bijdrage is hierdoor fiscaal aftrekbaar en u hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen.