Zorg

Steeds meer mensen willen hun laatste levensfase thuis doorbrengen. Vaak nemen familie of naasten (mantelzorg) de zorg voor de ernstig zieke als vanzelfsprekend op zich. Soms is het geestelijk en lichamelijk zwaar om gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag, de ondersteuning vol te houden. De naaste kan nauwelijks nog weg, ervaart zich afgesloten en overbelast.

Wanneer de familie de zorg niet alleen meer aankan, kan zij een beroep doen op de vrijwilligers van de Stichting Amandi Thuis. Dat kan ook wanneer de ernstig zieke alleenstaand is of als er weinig hulp van naasten beschikbaar is. De vrijwilligers kunnen dan verlichting bieden door zorg van de familie over te nemen en aanwezig te zijn, zodat er ruimte komt om even weg te gaan. Zij kunnen ook in praktische zaken ondersteuning bieden. Kortom, zij kunnen de zorg van de mantelzorgers verlichten en het mogelijk maken dat zij die zware belasting langer volhouden, zodat hun geliefde thuis kan sterven. Op deze wijze kan thuis sterven op een waardige en verantwoorde manier gebeuren.

De hulp die onze vrijwilligers bieden vervangt niet de professionele zorg. De verpleegkundige zorg wordt geboden door een thuiszorgorganisatie en de medische zorg is in handen van de eigen huisarts.

Onze vrijwilligers kunnen alle dagen van de week hulp verlenen. De inzettijden kunnen liggen tussen ’s morgens 7.00 en ’s avonds 23.00 uur.

Smiley face

Er is in ons allemaal
Een bron van goedheid die groter is
Dan wij ons kunnen voorstellen
Een kracht om te geven zonder beloning te zoeken,
Om te luisteren zonder te oordelen
Om onvoorwaardelijk lief te hebben

Citaat Elisabeth Kübler-Ross